home - dcterra - over dcterra - organisatie

Organisatie

Onze organisatie

Onze organisatie richten we in met een sterke focus op de regio. Zo zijn we een partner die weet wat er leeft én wat er nodig is in onze regio’s: Groningen, Assen, Emmen en Meppel. Samen met bedrijven en instellingen in deze regio’s zien en benutten we kansen. 

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft dagelijkse leiding aan DCTerra en is verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en uitvoerend beleid. Het CvB van Terra bestaat uit de volgende personen: 

Arwin Nimis

Arwin Nimis - voorzitter

Erna Daling

Erna Daling - lid

Mare Riemersma

Mare Riemersma-Diephuis - lid

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen DCTerra. De raad adviseert het College van Bestuur en is ook sparringpartner. De Raad van Toezicht is daarnaast de werkgever van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben vanwege hun kennis van het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties zitting in deze raad.
Op dit moment zitten in de Raad van Toezicht:
•    De heer D. de Waard (voorzitter)
•    Mevrouw L. de Ruigh (vice voorzitter)
•    Mevrouw P. Geerdink (voorzitter remuneratiecommissie)
•    De heer J. Oversier (voorzitter onderwijscommissie)
•    Mevrouw P. Voogd (voorzitter auditcommissie)
•    De heer R. van Zuidam (algemeen lid RvT)

Rvt Ddewaard (1)

De heer D. de Waard

Rvt Lderuigh

Mevrouw L. de Ruigh

Rvt Pgeerdink

Mevrouw P. Geerdink

Rvt Joversier

De heer J. Oversier

Rvt Pvoogd

Mevrouw P. Voogd

Rvt Rvanzuidam

De heer R. van Zuidam

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraden behartigen de belangen van alle medewerkers van Drenthe College en Terra. Tot aan de instellingenfusie op 1 augustus 2024 zullen de Ondernemingsraden gescheiden van elkaar hun werk doen. Na de instellingenfusie wordt er één nieuwe Ondernemingsraad gevormd.  

Studentenraad 

De Studentenraad (SR) behartigt de belangen van alle studenten van Drenthe College en Terra. De SR draagt zo haar steentje bij aan het creëren van een leeromgeving waarin studenten écht uitgedaagd worden om te groeien en zich te ontwikkelen om zo te bouwen aan een waardevolle toekomst. De studenten overleggen met het College van Bestuur, met de OR en de Raad van Toezicht. Op dit moment werken de Studentenraden van Drenthe College en Terra samen in een fusieraad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper van Doremalen, interim begeleider Centrale Studentenraad via j.vandoremalen@drenthecollege.nl. 

Ouderraad 

Terra VO vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers van leerlingen meedenken en meebeslissen over het onderwijs. Het gaat immers om de school en de toekomst van onze kinderen. Daarom is er de Ouderraad van Terra VO. De Ouderraad is betrokken bij het vo en het onderwijs in het algemeen, heeft een kritische houding ten opzichte van het onderwijs en onze organisatie en denkt mee en participeert in externe ontwikkelingen. Wilt u meer weten over de ouderraad, stuur dan een mail naar ouderraad.terra@terra.nl.  

Meer over DCTerra