home - dcterra - ons onderwijs - cursussen en trainingen

Ons onderwijs

Cursussen en trainingen

Drenthe College en Terra bieden ook cursussen en training voor om-, bij- of nascholers met TerraNext, TerraStart en DNANext. Met TerraNext bieden we trainingen en cursussen voor de groene sector. TerraStart is er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en DNANext is de samenwerking tussen Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Klik hier voor meer informatie over TerraNext en het opleidingsaanbod.

Klik hier voor meer informatie over TerraStart en het opleidingsaanbod.

Klik hier voor meer informatie over DNA Next en het opleidingsaanbod.