home - dcterra - ons onderwijs - mbo

Ons onderwijs

Mbo

Op het mbo leer je voor een beroep en proberen wij iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden op een vak. Dit doen we met Terra als groene onderwijsaanbieder en met Drenthe College als aanbieder van regulier mbo-onderwijs in Drenthe. Met deze unieke combinatie kunnen we vernieuwen op bijvoorbeeld het grensvlak van groen en techniek, groen en zorg en voedsel en circulaire economie. Ook kan je bij Drenthe College terecht voor Sprinthavo en Sprintvwo.