home - dcterra - over dcterra - samenwerkingen

Onderwijssamenwerkingen in de regio

Samenwerkingen

Terra, Drenthe College & NHL Stenden 

Samen uitdagingen oppakken in plaats van concurreren past bij onze organisaties en bij het onderwijs van het Noorden. Samenwerking in verschillende vormen en met diverse partners. Zo zijn Terra, Drenthe College en NHL Stenden al bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische agenda met als doel de continuïteit in de hele keten van (groen) vmbo tot hbo waarborgen. Dit met het oog op de positie van het groene onderwijs in het hart van maatschappelijke vraagstukken die het onderwijs moet oplossen door samen te werken.  

DNA (DCTerra, Noorderpoort, Alfa-college) 

In onze regio hebben we te maken met uitdagende vraagstukken, zoals gaswinning, klimaatverandering en een tekort aan vakmensen. Om deze uitdagingen tegemoet te treden hebben DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college gezamenlijk de handen ineengeslagen onder de noemer DNA. Het voornaamste doel van de samenwerking is om samen een krachtige bijdrage te leveren aan een vitale en sterke regio. Daarom kiezen we voor een gedeelde koers die in plaats van concurrentie naar verbinding leidt. We bundelen onze krachten om de uitdagingen in onze regio’s aan te gaan, met behoud van onze eigen identiteiten.  

 

 

Hallo MBO 

In samenwerking met andere grote noordelijke mbo-scholen Alfa-college, Noorderpoort en ROC Menso Alting helpen we als DCTerra toekomstige studenten bij het maken van hun keuze voor een vervolgopleiding. Dit doen we onder de noemer Hallo MBO. Meer informatie vind je op de website van Hallo MBO