Over DCTerra

Terra en Drenthe College gaan fuseren tot DCTerra. Als antwoord op de krimp en de opgaven in de regio. We passen goed bij elkaar en samen pakken we deze uitdagingen beter op. Zo kunnen we een breed onderwijsaanbod behouden in de nabijheid van onze leerlingen en studenten. Voor de regio maken we het verschil met ons onderwijs. Nu en in de toekomst.  

Het onderwijsaanbod van Terra en Drenthe College met vmbo, Het Groene Lyceum, mbo, Entree, Start, Leven Lang Ontwikkelen en Praktijkonderwijs vult elkaar goed aan en vormt een unieke combinatie met prachtige mogelijkheden. Samen gaan we vernieuwen op bijvoorbeeld het grensvlak van groen en techniek, groen en zorg en voedsel en circulaire economie. Zo zijn we voor leerlingen, studenten en als werkgever aantrekkelijker.  

Samen realiseren we meer impact bij het bevorderen van kansengelijkheid, doorstroming van vmbo naar mbo en in de aanpak van laaggeletterdheid. We spelen samen krachtiger in op de opgaven als het gaat om duurzaamheid, arbeidsmarkt en het creëren van een blijfklimaat in de regio.  

Ook in onze ondersteuning zijn we minder kwetsbaar. Door het samenvoegen van de bedrijfsvoering en synergie in huisvesting is er meer geld en capaciteit beschikbaar voor ons onderwijs en voor vernieuwing. 

Feiten op een rij 

  • Samen bieden we onderwijs aan ruim 13.000 leerlingen en studenten.
  • We behouden het eigen karakter en de (merk)namen van Terra als groene onderwijsaanbieder en Drenthe College als aanbieder van mbo-onderwijs in Drenthe.
  • Op 1 januari 2024 zijn we bestuurlijk gefuseerd en is één werkgever ontstaan: DCTerra.
  • Op 1 augustus 2024 vindt de instellingenfusie plaats waardoor er één instelling ontstaat met twee merken.